Privacy Policy

Het verheugt ons dat u interesse hebt aan onze site.

Voor externe links naar inhoud van derden kunnen wij, ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle, geen verantwoordelijkheid overnemen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken tijdens uw bezoek aan onze site is voor ons heel belangrijk.

Uw data worden in het kader van de wettelijke voorschriften beveiligd.

Hieronder vindt u informatie over welke data tijdens uw bezoek op de site verzameld worden en hoe deze worden gebruikt:

1. Algemene informatie m.b.t. gegevensbescherming
Informatie is voor ons de basis voor een uitstekende service. Ons belangrijkste kapitaal is echter het vertrouwen van onze klanten. Deze klantgegevens te beveiligen en ze alleen zo te gebruiken zoals onze klanten het van ons verwachten, heeft voor ons de hoogst prioriteit. Daarom is het voldoen aan de wettelijke bepalingen m.b.t. gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Verder is het voor ons belangrijk dat u altijd weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken.

2. Transparentie bij het verzamelen, delen en gebruik van gegevens

2.1. Verzamelen van gegevens
Uw bezoek aan onze site wordt geprotocolleerd. Verzameld worden hoofdzakelijk het door uw pc gebruikte actuele IP-adres, datum en tijdstip, het browsertype en het besturingssysteem van uw pc en tevens de door u bekeken pagina's. Een verwijzing naar een persoon is in de regel niet mogelijk en wordt ook niet beoogd.

Deze data worden alleen verzameld voor de databescherming en de optimalisatie van onze website. Een andere analyse van de data, behalve voor statistische doeleinden en dan principieel in geanonymiseerde vorm, wordt niet gemaakt. Er worden ook geen persoonsgebonden surfprofielen en dergelijke gemaakt of verwerkt.

Verder worden persoonsgebonden gegevens alleen dan opgeslagen, wanneer u deze vrijwillig aangeeft, bijvoorbeeld in het kader van een registrering, een enquête, een wedstrijd, een online-sollicitatie of voor de uitvoering van een contract. U wordt in de bijbehorende invul- en contactformulieren geïnformeerd over de doelstelling van de daar verzamelde gegevens. Zulke data worden versleuteld via het internet verstuurd.

Wij maken het u mogelijk het internet en bepaalde diensten met een pseudonym te gebruiken, doordat wij uw naam bijvoorbeeld door een kenteken (een door u gekozen nickname of het IP-adres) vervangen.

2.2. Gebruik en delen van gegevens
De persoonsgebonden data die u ons via een website of per e-mail mededeelt (bijvoorbeeld uw naam en uw adres of uw e-mail-adres), worden alleen voor de correspondentie met u en alleen voor het doeleinde verwerkt waarvoor u ons de data ter beschikking hebt gesteld.

Wij zullen deze informatie ook gebruiken voor incidentele aanbiedingen aan u, om u te informeren over andere producten of diensten en om u op de hoogte te houden van eventuele andere voor u interessante diensten. U hebt natuurlijk altijd het recht om ons gebruik van uw gegevens tegen te spreken.

De op deze website verzamelde informatie zal aan de verantwoordelijke eenheid binnen onze groep van bedrijven worden toegezonden. Wij verzekeren u ervan dat wij persoonsgebonden gegevens overigens niet doorgeven aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u ons uw toestemming hebt gegeven.

Voor zover wij voor het doorvoeren en afwikkelen van verwerkingsprocessen dienstverleners gebruiken, worden de contractcondities volgens de bepalingen van de Duitse wetgeving omtrent de gegevensbescherming geregeld.

De bijdragen in onze discussieforums zijn voor onze klanten d.m.v. authenticatie toegankelijk. U moet uw bijdragen voor het publiceren zorgvuldig controleren of er geen informatie in staat die niet voor het publiek is bestemd. U moet ermee rekening houden, dat uw bijdragen in zoekmachines verzameld en ook zonder doelgerichte benadering van ons aanbod wereldwijd toegankelijk worden. Het verwijderen of corrigeren van zulke gegevens kan bij buitenlandse operatoren vaak niet mogelijk zijn.

Wij maken gebruik van andere bedrijven en individuen om namens ons diensten uit te voeren. Voorbeelden zijn onder andere het verzenden van pakketten, brieven en e-mails, het onderhoud van onze klantlijsten, de analyse van onze databases, promotionele activiteiten, afwikkeling van betalingen (creditcard, automatische incasso en aankoop op rekening) evenals klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonsgebonden informatie die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taken. Zij mogen deze echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn ze verplicht deze informatie volgens deze privacybeleid en de Duitse wetgeving inzake gegevensbeveiliging te behandelen.

Uw bestel- en betalingsgegevens worden voor een bedrijfsinternen beoordeling van de betalingsgeschiedenis bij verdere bestellingen gebruikt.

2.3. Toestemming en intrekking
Wanneer u ons persoonsgebonden data hebt gegeven, kunt u die altijd weer verwijderen. Data voor facturatie en boekhoudkundige doeleinden worden niet beïnvloed door een opzegging/intrekking of verwijdering.

Overigens is voor het gebruik van uw e-mail-adres, uw telefoon- en/of mobiele telefoonnummer en uw faxnummer in het kader van reclame of markt- of opinieonderzoek een afzonderlijke toestemming nodig. Deze toestemming kunt u elektronisch geven bij het invoeren van uw gegevens en op elk moment voor de toekomst tegenspreken.

2.4. Bewaartijd
Persoonsgebonden gegevens die via onze website aan ons worden medegedeeld, worden alleen zo lang opgeslagen tot het doel waarvoor zij werden gegeven, vervuld is. Voor zover handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de bewaartijd van bepaalde gegevens tot 10 jaar duren.

2.5. Gevoelige data
Wij zullen persoonlijke medische data noch extern noch intern gebruiken of bekend geven, tenzij in verband met een sollicitatie of het verwerken van een klantpolis, een klanteneis, een klantenrekening of - voor zover dit voldoende is - een mededeling aan de desbetreffende klant bij het verzamelen van de gegevens is gedaan of de klant zelf toestemming heeft gegeven.

3. Algemene wettelijke informatie

3.1. Rechten van de betrokkenen
Mocht u met het bewaren van uw persoonsgebonden gegevens niet meer accoord zijn, of deze onjuist zijn geworden, zullen wij na een dienovereenkomstige opdracht deze data verwijderen of sperre of de noodzakelijke correcties maken (voor zover dit volgens de geldige wettelijke bepalingen mogelijk is). Naar wens krijgt u gratis informatie over alle persoonsgebonden data die wij over u hebben opgeslagen.

3.2. Links naar andere websites
Wij verwijzen af en toe naar websites van derden. Hoewel wij deze derden zorgvuldig selecteren, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de juistheid of volledigheid van de inhoud en de beveiliging van gegevens van websites van derden. Ook is dit privacybeleid niet van toepassing op gekoppelde websites van dereden.

3.3. Toepasselijk recht bij internationale bedrijven
Wij doen onze zaken zo, dat aan onze verplichtingen in alle Landen waar wij vertegendwoordigd zijn voldaan wordt.

3.4. Bescherming van bepaalde persoonsgroepen
Personen jonger dan 18 jaar mogen ons zonder toestemming van de ouders of voogd geen persoonsgebonden data geven.

Persoonlijke informatie mogen minderjarigen ons alleen dan beschikbaar maken, wanneer hiervoor uitdrukkelijk toestemming van de ouders of voogd is gegeven of de minderjarige 12 jaar of ouder is. Deze data worden uitsluitend volgens dit privacybeleid verwerkt. Voor u uw toestemming geeft, moet u uw kind op de gevaren wijzen van een communicatie met vreemden en het online beschikbaar maken van persoonlijke informatie.

3.5. Aktualisering van dit privacybeleid
Voor zover wij nieuwe producten of dienstverleningen aanbieden, internetprocessen wijzigen of wanneer de internet- en dataprocessingtechniek verder ontwikkeld wordt, moet het „privacybeleid“ geactualiseerd worden. Daarom behouden wij ons het recht voor het beleid naar vereiste te veranderen of aan te vullen. De wijziging zullen wij hier publiceren. Daarom moet u deze website regelmatig oproepen om u over de actuele stand van het privacybeleid te informeren.

3.6. Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website werd met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Wij geven echter geen garantie dat de inhoud van onze website altijd correct, volledig en op de nieuwste stand is.

4. Informatie m.b.t. de gegevensbeveiliging

4.1. Interne beveiligingsmaatregels
Wij garanderen de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgebonden date daardoor dat
a. wij uw persoonlijke gegevens, voor zover u ons deze via onze website of in het kader van de e-mail-communicatie verstrekt, alleen gebruiken voor het antwoorden op uw wens of beantwoorden van uw vragen,
b. onze medewerkers geheimhoudingsplichten hebben,
c. onze beveiligingsmaatregels op een adequate en de huidig gebruikelijke technische stand zijn,
d. onze systemen regelmatig gecontroleerd worden op beveiliging, zodat wij de bij ons opgeslagen data duurzaam voor eventuele schade, verlies en toegang kunnen beschermen,
e. en voor de naleving van de „Privacy Policy“ de bedrijfseigen toezichthouder voor gegevensbescherming zorgt.

4.2. Aantekeningen voor de verbetering van de persoonlijke gegevensbeveiliging
a. U kunt uw browser zo instellen, dat u geïnformeerd wordt zodra cookies gezet moeten worden, om deze wanneer nodig algemeen of voor een bepaald geval aan te nemen of algemeen af te wijzen. Voor meer informatie over de configuratie van uw browser, zie de handleiding van uw browser.
b. Een beveiligde internetverbinding kunt u onder andere aan het adres herkennen. Wanneer dit met https begint, is dit een teken voor een beveiligde verbinding (bijvoorbeeld https://….de). Een ander kenteken is het gesloten hangslot-symbool in de onderste balk van uw browser.
c. Wij zullen u nooit per e-mail, telefonisch of per sms naar vertrouwelijke data zoals uw bankrekening- of klantnummer, uw pincode of uw wachtwoord vragen of u om terugsturen of opgeven van deze gegevens of direct invoeren van toegangsgegevens vragen.
d. Installeer en start alleen programma's die u uit een betrouwbare bron hebt verkregen. Vooral bij download van programma's uit het internet moet u heel voorzichtig zijn.
e. Installeer en start geen programma's die u van onbekenden of ongevraagd van bekenden per e-mail hebt gekregen. Pas op: zelfs screensavers zijn programma's.
f. Wanneer u ook de kleinste twijfel aan de betrouwbaarheid van een programma hebt, moet u van de installatie op uw computer afzien.
g. Installeer een virusscanner op uw computer en laat hem regelmatig alle bestanden op virussen controleren. Let er op dat u altijd de nieuwste updates, die alle toonaangevende fabrikanten van virusscanners ter beschikking stellen, inspeelt.

5. Controle en informatie

5.1. Informatie over de toezichthouder voor gegevensbescherming
Mochtu met de hier aangegeven maatregels inzake gegevensbescherming niet tevreden zijn of hebt u nog vragen m.b.t. het verzamelen, verwerken en/of gebruik van uw persoonsgebonden data, horen wij graag van u. Wij zullen proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uw suggesties om te zetten. Neem dan contact op met onze toezichthouder voor gegevensbescherming via datenschutz[at]steinsoftware.de

5.2. Verdere contactmogelijkheden
Een bezwaar of herroeping kunt u onder andere sturen aan:
datenschutz[at]steinsoftware.de

5.3. Publiek toegankelijk proces directory
U hebt het recht tot inzage van onze publieke proces directory dat u bij onze toezichthouder voor gegevensbeveiliging kunt inzien.

Referenties

 • Logo Hauschildt
 • Koesters schriftzug 4cm
 • Logo Klumpe ohneSpruch
 • Logo alfi
 • Wermuth Logo
 • Logo Konrad
 • Logo Roesle
 • Logo Ringfoto Europas grootste
 • Loevenich Logo
 • Logo fotogena
 • schaeffer
 • Logo Walgenbach
 • Logo Visions
 • Logo fotobox
 • Logo Fernandez
 • Schmelzer Logo
 • Sievers EP Logo
 • Logo Rudhart Color
 • Logo Lermann
 • Logo Inkelhofen
 • Logo MayFashion klein

Bel ons

+31(24)3882669
+49(831)522050

Zo vindt u ons
© 2018 Stein Software | Impressum | Privacy Policy | Algemene voorwaarden