Impressum

Hartmuth Stein Software e.K.
Eigenaar: Hartmuth Stein
Edisonstraße 5
D - 87437 Kempten

Info-hotline: 0800 / 654 0 456
(in Duitsland)


Tel: +49 (831) 52205-0
Fax: +49 (831) 52205-99

Homepage: http://www.steinsoftware.de
E-mail: post[at]steinsoftware.de

HRA: 4135, Amtsgericht Kempten
Btw.-Identnummer: DE 181209806
Fiscaal-nr. 127/277/00062

 

Disclaimer

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur geeft geen garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Claims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij dergelijke schade ontstaan is door aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de auteur. Al het aangebodene is niet-bindend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("links"), die niet onder controle van de auteur staan, zou een aansprakelijkheid uitsluitend bestaan in het geval de auteur hiervan kennis heeft en het hem redelijkerwijs technisch mogelijk zou zijn het gebruik hiervan te verhinderen wanneer de inhoud in strijd met de wet is. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het moment van het verlinken de dienovereenkomstig verlinkte sites vrij van illegale inhoud waren. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en de inhoud van de verlinkte sites. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle verlinkte sites die na het zetten van de link gewijzigd werden. Deze verklaring geldt voor alle in het eigen internetaanbod gezette links en verwijzingen en tevens voor publicaties van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van aldus aangeboden informatie ontstaan is, is alleen de aanbieder van de site waarop werd verwezen verantwoordelijk, niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft er naar in alle publicaties het intellectuele eigendomsrecht van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in het oog te houden, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden geregistreerde merknamen en handelsmerken vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van het van toepassing zijnde merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaar. Alleen vanwege de loutere vermelding mag niet de conclusie getrokken worden dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudigen of gebruiken van zulke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de autreur niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer is onderdeel van het internetaanbod van waaruit u op deze pagina verwezen werd. Voor zover delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan het geldige recht voldoen, blijven de overige delen van het document inzake de inhoud en geldigheid onaangetast.

Referenties

 • Logo Hauschildt
 • Koesters schriftzug 4cm
 • Logo Klumpe ohneSpruch
 • Logo alfi
 • Wermuth Logo
 • Logo Konrad
 • Logo Roesle
 • Logo Ringfoto Europas grootste
 • Loevenich Logo
 • Logo fotogena
 • schaeffer
 • Logo Walgenbach
 • Logo Visions
 • Logo fotobox
 • Logo Fernandez
 • Schmelzer Logo
 • Sievers EP Logo
 • Logo Rudhart Color
 • Logo Lermann
 • Logo Inkelhofen
 • Logo MayFashion klein

Bel ons

+31(24)3882669
+49(831)522050

Zo vindt u ons
© 2018 Stein Software | Impressum | Privacy Policy | Algemene voorwaarden